Svenska Filminstitutet
Ebba Witt-Brattström, Maria Jansson, Zandra Thuvesson, Anna Serner och Åse Kleveland diskuterade jämställdhet och film i Filmrummet Hur mycket jämställdhet tål Norden?

På väg mot en jämställd filmproduktion

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar allt som görs på Svenska Filminstitutet: från produktionsstöd till val av filmer att lyfta fram från arkivet, till rekrytering av ny personal. Ett av Filminstitutets mål är även att skapa förutsättningar för en jämställd filmbransch, ett arbete som drivs framåt med hjälp av konkreta handlingsplaner.

Internationellt genomslag

Panelsamtal i Cannes 2016 med Emilie Lesclaux (regissör), Chiara Tilesi (produktionsbolaget We do it Together), Ruben Östlund (regissör), Alexandra-Therese Keining (regissör) och Roberto Olla (vd Eurimages). Anna Serner modererade.

Filminstitutets jämställdhetsarbete har fått mycket internationell uppmärksamhet och har inspirerat andra liknande organisationer (t.ex. BFI och Eurimages), samt genererat en hel del press, till exempel i The Hollywood Reporter, 15 maj 2016:
"The British Film Institute and other U.K. film organizations, such as Directors UK, plan to further gender equality in film funding with a strategy modeled after the FiftyFifty by 2020 system first launched in Sweden in 2012."

Skärpning av målen gav resultat


I 2013 års filmavtal skärptes jämställdhetsmålet, vilket innebar att produktionsstöden skulle fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Vid slutet av avtalsperioden (2016) skulle summan  av de utdelade stöden under avtalsperioden ha delats ut till 50 procent kvinnor och 50 procent män inom var och en av de tre yrkeskategorierna regissör, manusförfattare och producent. Det målet har nu i princip uppfyllts, men då det finns mycket kvar att göra, fortsätter arbetet och en ny handlingsplan publicerades i juli 2016 (läs mer om den nedan).

Arbetet vid sidan av filmavtalet

Nordicwomeninfilm.com lanserades i april 2016. (Skärmdump)

Filminstitutet tog 2013 fram handlingsplanen På väg mot en jämställd filmproduktion, där några av de åtgärder och satsningar som skulle hjälpa oss att nå målen lyftes fram. En av satsningarna var Moviement, ett mentors- och förändringsprogram för kvinnor som regisserar. Ett annat exempel är webbplatsen Nordic Women in Film, som lanserades i april 2016 och vars syfte är att synliggöra kvinnliga filmarbetare.

Mål 2020

Vid ett seminarium på Almedalsveckan 2016 presenterade Filminstitutet den nya handlingsplanen: En jämställd filmproduktion, både framför och bakom kameran. Planen har fyra konkreta åtgärder:

  • Fler kvinnor i fler stora produktioner: Målet är att få in fler kvinnor i nyckelpositioner. Vi gör även en undersökning av vilka filmer kvinnor får göra.
  • Vi ökar synligheten: Vi arbetar kontinuerligt med nordicwomeninfilm.com
  • Vi fortsätter räkna: Vi tar fram årliga jämställdhetsrapporter och räknar kvinnor och män både framför och bakom kameran.
  • Vi ökar kunskapen om genus och breddad representation: Vi genomför ett årligt filmpedagogiskt seminarium med inriktning på genus, riktat till lärare och pedagoger.
Skriv ut